Poziv

Ukoliko se želite prijaviti na državno natjecanje brodomaketara molimo Vas da popunite dva obrasa:

  1. Obrazac za prijavu brodomaketara - ovaj obrazac popunite podacima brodomaketara koji se želi prijaviti na natjecanje.
  2. Obrazac za prijavu maketa - ovaj obrazac popunite podacima vezanim uz maketu broda koju želite prijaviti na natjecanje. Za svaku pojedinu maketu potrebno je nanovo popuniti obrazac.

Državno natjecanje - 2011.

16. državno natjecanje brodomaketara – 9. hrvatska ocjenska izložba maketa brodova “Rijeka 2011” po nacionalnim pravilima, organizirana je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, supokroviteljstvom Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke od 10. do 22. prosinca 2011. godine u Multimedijalnom centru na Školjiću. Organizator izložbe i natjecanja je Centar tehničke kulture Rijeka i Hrvatski savez brodomaketara. Izložba je za javnost bila otvorena od 13. do 22. prosinca u Multimedijalnom centru Centra tehničke kulture Rijeka.

Ocjenska lista: 
Nagrada publike: 
Katalog: 

Program - državno natjecanje 2011.

16. DRŽAVNO NATJECANJE BRODOMAKETARA
9. HRVATSKA OCJENSKA IZLOŽBA MAKETA BRODOVA «RIJEKA 2011»
PO NACIONALNIM PRAVILIMA
10. – 22.12.2011., MULTIMEDIJALNI CENTAR ŠKOLJIĆ, RIJEKA

Izložba je otvorena za posjetitelje

od utorka, 13.12.2011. do četvrtka 22.12.2011.

Multimedijalni centar Školjić, Rijeka

 

Raspis - državno natjecanje 2011.

16. DRŽAVNO NATJECANJE BRODOMAKETARA
9. HRVATSKA OCJENSKA IZLOŽBA MAKETA BRODOVA «RIJEKA 2011»
PO NACIONALNIM PRAVILIMA
10. – 22.12.2011., MULTIMEDIJALNI CENTAR ŠKOLJIĆ, RIJEKA

ORGANIZATORI
HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA
CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

POKROVITELJ
PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

SUPOKROVITELJI
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Stranice