Svjetsko natjecanje brodomaketara 2020. - OTKAZANO

NAVIGA SVJETSKO NATJECANJE BRODOMAKETARA SEKCIJA C
12. - 20. RUJNA 2020., RIJEKA, HRVATSKA

Naviga

ORGANIZATORI
HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA
CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

SUORGANIZATOR
HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

MJESTO ODRŽAVANJA
RiHub - adresa: Ivana Grohovca 1/a, 51000 Rijeka

VRIJEME ODRŽAVANJA
od 12. do 20. rujna 2020.

UVJETI (PRAVO) SUDJELOVANJA
Članovi međunarodne organizacije NAVIGA (svaka reprezentacija može na natjecanje prijaviti najviše 15 modela u svakom razredu)

KATEGORIJE NATJECANJA
Razredi C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8

PRIJAVA
Prijava nacionalnih saveza
Prijava maketa

OCJENJIVANJE MAKETA
Ocjenjivanje će se vršiti prema međunarodnim pravilima NAVIGA.