Suđenje i ocjenjivanje

Svaku pojedinu maketu broda ocjenjuje prosudbeno tijelo (suci) od pet članova, od NAVIGA-e licenciranih stručnjaka, koji su većinom i sami vrsni brodomaketari. U ocjenjivanju se posebno vodi računa o tehničkoj preciznosti (usuglašenost s mjerilima i brodograđevnim nacrtima), povijesnoj vjerodostojnosti (funkcionalna i vizualna točnost u odnosu prema originalu), procjenjuje se izvedba modela (obrtnička i umjetnička vještina obradbe, kvaliteta i primjerenost upotrijebljenih materijala) i opća usklađenost svih sastavnica modela (opći dojam). Svaki je natjecatelj dužan dokumentirati izradbu svoje makete svim potrebnim nacrtima, dokumentima, literaturom i slikama, te na zahtjev sudaca argumentirati detalje izradbe i izvedbe makete. Maketa se u postupku vrjednovanja može ocijeniti s najviše 100 bodova. Za kvalitetu izradbe predviđeno je najviše 50 bodova, a za točnost mjera prema nacrtima i dokumentima 20 bodova. Složenost (kompleksnost izradbe) autoru donosi najviše 20 bodova. Opći dojam ocjenjuje se s najviše 10 bodova. Ukupnim zbrojem bodova utvrđuje se uspjeh na natjecanju, tj. zlatno, srebrno i brončano odličje, te apsolutni pobjednik natjecanja. Na temelju broja bodova dodjeljuju se zlatne (95 – 100 bodova), srebrne (90 – 94,67 bodova) i brončane medalje (85 – 89,67 bodova). Posao sudaca iznimno je zahtjevan. S jedne strane, pred njima se nalazi dugogodišnji minuciozni rad kolege maketara, koji je redovito i vrhunsko umjetničko djelo. Spoznaja o količini uloženog truda i estetski doživljaj makete broda ne mogu ostaviti nikoga ravnodušnim. Uostalom, to je ono čemu se mnogi dive i zbog čega su ovakve izložbe toliko posjećene. No sudac treba svladati svaku subjektivnost i pokazati sve svoje znanje, stručnost i objektivnost, te u ocjenjivanju pojedine makete primijeniti vrlo stroga pravila. Svaki sudac pojedinačno ocjenjuje maketu na osnovi pet kriterija (prije navedenih) pa se na kraju suđenja ocjene svih sudaca međusobno uspoređuju i donosi se konačna ocjena. Dopuštena razlika u dodijeljenim bodovima među sucima može biti najviše do pet bodova. Ako je broj bodova nekoga suca manji ili veći od dopuštene razlike u ocjeni, pristupa se raspravi i ponovnom ocjenjivanju modela.