Raspis - državno natjecanje 2012.

17. DRŽAVNO NATJECANJE BRODOMAKETARA
9. HRVATSKA OCJENSKA IZLOŽBA MAKETA BRODOVA «RIJEKA 2012»
PO PRAVILIMA NAVIGA
22. – 30.09.2012.,

ORGANIZATORI
HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA
CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

SUORGANIZATOR

HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

POKROVITELJ

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

SUPOKROVITELJI

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

MJESTO ODRŽAVANJA

Muzej grada Rijeke i Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Muzejski trg 1, Rijeka

VRIJEME ODRŽAVANJA

od 22.09. do 30.09.2012.

UVJETI (PRAVO) SUDJELOVANJA

Svi građani Republike Hrvatske, kao i strani državljani.

UVJETI I NAČIN PRIJAVE

Na priloženoj prijavnici najkasnije do 16.07.2012.g. na adresu:
Hrvatski savez brodomaketara
Školjić 5d, 51000 Rijeka
Za «Hrvatsku ocjensku izložbu 2012»
Ili fax: 051/338-531, e-mail: info@hsb.hr
Prijaviti se možete i putem web obrasca (prijavnica) na stranici www.hsb.hr. Ako niste u mogućnosti popuniti web obrazac, molimo kontaktirajte CTK Rijeka na telefon: 051/327-185

PREUZIMANJE MAKETA

Muzej grada Rijeke, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka, preuzimanje u terminu:
21.09.2012. od 10:00 – 12:00  i  17:00 - 20:00  

PRISTUPNINA

50 kn / modeli seniora
20 kn / modeli juniora

OCJENJIVANJE MAKETA

Muzej grada Rijeke, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka, samo za preuzete makete do trenutka početka ocjenjivanja:
22.09.2012. od 10:00 – 20:00 h
Ocjenjivanje će se vršiti prema Međunarodnim pravilima Naviga. Pravila možete podignuti na web stranici www.hsb.hr

ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA

Tijekom izložbe makete će biti osigurane i zaštićene vitrinama. Priređivač ne snosi troškove rizika transporta maketa i ne snosi odgovornost za izlagače – natjecatelje. Priređivač preuzima odgovornost za eksponate od trenutka prihvata do trenutka povrata makete vlasniku (autoru).

NAGRAĐIVANJE

Prema Međunarodnim pravilima Naviga: zlatno, srebrno i brončano odličje, te prijelazni pokal za apsolutno najbolju maketu natjecanja. Nagrada publike: zlatno, srebrno i brončano odličje.

SMJEŠTAJ

Prema izjavljenoj namjeri priređivač može osigurati smještaj u ime natjecatelja.

POVRAT MAKETA

30.09.2012.g. od 20:00 h (poslije zatvaranja)
v.r. Mladen Mitić
v.r. Olivera Stanić

Za sve upite stojimo Vam na raspolaganju!
Sve informacije su dostupne na web stranici: www.hsb.hr