Prijava - Svjetsko natjecanje - Rijeka 2020

Poštovana/Poštovani,

Rok za prijavu na natjecanje je 30. lipanj 2020. Za prijavu sudjelovanja na Svjetskom natjecanju Rijeka 2020, potrebno je ispuniti dvije prijavnice. Prva prijavnica se odnosi na prijavu brodomaketarskih nacionalnih saveza,  a druga prijavnica se odnosi na prijavu makete s podacima o brodomaketaru koji ju je izradio. Zaprimljeni podaci će se koristiti isključivo u svrhu pripreme i organizacije Svjetskog natjecanja maketa brodova Rijeka 2020.

1. Prijavnica za brodomaketarske saveze – ova prijavnica se koristi za prijavu vašeg saveza na Svjetsko natjecanje. Potrebno je popuniti podatke o organizaciji te podatke za izdavanje računa.
Ova prijavnica se ispunjava samo jednom.  

2. Prijavnica za makete brodova – ova prijavnica se koristi za prijavu maketa brodova. U prijavnici treba popuniti podatke o brodomaketaru te podatke o maketi (razred, naziv, tip, fotografija, kratki opis, mjerilo i dimenzije).
Prijavnica se ispunjava za svaku maketu posebno.