Poziv

Ukoliko se želite prijaviti na državno natjecanje brodomaketara molimo Vas da popunite dva obrasa:

  1. Obrazac za prijavu brodomaketara - ovaj obrazac popunite podacima brodomaketara koji se želi prijaviti na natjecanje.
  2. Obrazac za prijavu maketa - ovaj obrazac popunite podacima vezanim uz maketu broda koju želite prijaviti na natjecanje. Za svaku pojedinu maketu potrebno je nanovo popuniti obrazac.