Lista sudaca, natjecatelja i modela brodova

NAVIGA SVJETSKO NATJECANJE BRODOMAKETARA SEKCIJA C
22. - 30. RUJNA 2012., RIJEKA, HRVATSKA

Lista sudaca
Lista natjecatelja i modela brodova

Raspis - državno natjecanje 2012.

17. DRŽAVNO NATJECANJE BRODOMAKETARA
9. HRVATSKA OCJENSKA IZLOŽBA MAKETA BRODOVA «RIJEKA 2012»
PO PRAVILIMA NAVIGA
22. – 30.09.2012.,

MUZEJ GRADA RIJEKE I POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

ORGANIZATORI
HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA
CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

SUORGANIZATOR

HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

POKROVITELJ

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

SUPOKROVITELJI

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Program - državno natjecanje 2012.

17. DRŽAVNO NATJECANJE BRODOMAKETARA
9. HRVATSKA OCJENSKA IZLOŽBA MAKETA BRODOVA «RIJEKA 2012»
PO PRAVILIMA NAVIGA
22. – 30.09.2012.,
MUZEJ GRADA RIJEKE I POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

Poziv

Ukoliko se želite prijaviti na državno natjecanje brodomaketara molimo Vas da popunite dva obrasa:

  1. Obrazac za prijavu brodomaketara - ovaj obrazac popunite podacima brodomaketara koji se želi prijaviti na natjecanje.
  2. Obrazac za prijavu maketa - ovaj obrazac popunite podacima vezanim uz maketu broda koju želite prijaviti na natjecanje. Za svaku pojedinu maketu potrebno je nanovo popuniti obrazac.

Stranice