Svjetsko natjecanje brodomaketara 2012.

NAVIGA SVJETSKO NATJECANJE BRODOMAKETARA SEKCIJA C
22. - 30. RUJNA 2012., RIJEKA, HRVATSKA

Naviga

ORGANIZATORI
HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA
CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

SUORGANIZATOR
HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

MJESTO ODRŽAVANJA
Hrvatska, Rijeka, Muzej grada Rijeke, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

VRIJEME ODRŽAVANJA
od 22. do 30. rujna 2012.

UVJETI (PRAVO) SUDJELOVANJA
Članovi međunarodne organizacije NAVIGA (svaka reprezentacija može na natjecanje prijaviti najviše 15 modela u svakoj sekciji)

KATEGORIJE NATJECANJA
Sekcija C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7

OCJENJIVANJE MAKETA
Ocjenjivanje će se vršiti prema međunarodnim pravilima NAVIGA.

Dokumenti