Međunarodna natjecanja

Centar tehničke kulture, odnosno njegovi članovi, inicirali su ostvarenje državnih natjecateljskih izložaba, a samim time i stvaranje hrvatske reprezentacije brodomaketara.

Prvo sudjelovanje hrvatskog brodomaketara Luciana Kebera bilo je 1993. godine u Češkoj (tada je učinjena iznimka i Keber je prihvaćen kao natjecatelj bez prvotno održanog državnog natjecanja).

Hrvatskom ocjenskom izložbom maketa brodova “Rijeka ‘95”, ostvaren je preduvjet službenoga uključenja Hrvatske na svjetsko natjecanje po pravilima NAVIGA-e 1997. godine u Švicarskoj. Zbog loše financijske situacije na svjetsko je natjecanje upućen samo jedan predstavnik Hrvatske – g. Luciano Keber. Uloženi su znatni napori da se iznađu financijska sredstva za pokriće troškova sudjelovanja g. Kebera, koji je bio predložen da kao prvi hrvatski maketar položi i ispit za međunarodnoga suca. Predviđeno svjetsko natjecanje nije održano 1996, već 1997. godine. Svjetska se natjecanja održavaju svake dvije godine.

Znajući da će se naredno svjetsko natjecanje održati 1998. u Gdanjsku u Poljskoj, donesena je odluka da se nastupi s većim brojem natjecatelja. Bili smo uvjereni da će na taj način, uz potpuniju informaciju o načinu ocjenjivanja maketa, hrvatska reprezentacija ostvariti bolje rezultate. Možemo neskromno reći da su naše procjene bile ispravne.