Državno natjecanje - 1995.

Engleska Kraljevska Jahta
Stanislav Crnjević

1. državno natjecanje brodomaketara – 1. hrvatska ocjenska izložba maketa brodova “Rijeka 1995” po Nacionalnim pravilima i pravilima NAVIGA, pod pokroviteljstvom Ministarstva pomorstva, prometa i veza i Grada Rijeke, objedinila je dva državna natjecanja – po pravilima NAVIGA i Nacionalnim pravilima. Održana je od 06. do 20. 12. 1995. godine u Muzeju grada Rijeke. 

Na izložbi su sudjelovala 43 maketara s preko 80 maketa. Zlatno odličje osvojili su: Nenad Bojmić (Ketch, Hrvatska čigra), Luciano Keber (Gajeta – lovranska "Marunica" i malološinjska Pasara), Milojko Mandić (Vila Velebita), Stanislav Crnjević (Engleska kraljevska jahta "Caroline "), Luciano Keber (Trabakul, sjevernojadranski Concordia), Željko Skomeršić (Trabakul "Laguna"). Srebrno odličje osvojili su: Željko Skomeršić (Bracera Dinka, Trabakul Amelia), Mile Bijelić (dubrovački Galijun), Šimun Bućan (Galijun dubrovački), Marcel Trubić (Školski brod Jadran), Zdenko Perčinić (Jedrenjak "Ark Royal"), Josip Rumora (Bracera), Radovan Šušnjar (engleski galijun Ark Royal), Bogoljub Dokmanović (Trabakul venecijanski), Damir Rukavina (Condura Croatica), Nikola Tomić (Školski brod Jadran), Josip Rumora (Škuna), Ratko Aralica (Trajta), Stanislav Crnjević (Raketna topovnjača, "Kralj P.Krešimir IV"), Nikola Tomić (Engleski ratni brodovi), Boris Zubović (Pasara). Brončano odličje osvojili su: Radovan Šušnjar (Carraca Atlantica), Damir Rukavina (Serilia Liburnica), Marcel Trubić ("Cutty Sark"), Robert Šibila (Bragoc istarski), Željko Sveško (Školski brod Jadran), Danijel Polonijo (Leut), Miroslav Randić (Galija dubrovačka), Robert Šibila (Galija, Sv. Jerolim), Josip Rumora (Gajeta), Milojko Mandić (Engleski linijski brod), Robert Šibila (Marsiljana, senjska i falkuša, komiška ribarica), Marcel Trubić (Jedrenjak Bounty), Robert Šibila (Falkuša veslarica), Nedjeljko Božić (Trabakul), Velimir Zubak (Nava, dubrovačka), Željko Sveško (Kliper Cutty Stark), Robert Šibila (Leudo), Albert Martinović (Leut Sokol), Mihovil Gerechtshamer (Ratni brod Norske Love), Radovan Šušnjar (Bracera), Bogoljub Dokmanović (Karavela Santa Maria), Rikardo Domijan (Admiralski brod, Victory), Mihovil Gerechtshamer (Trgovasčki brod, Lovćen), Valter Ivanov (Višenamjenski trgovački brod i RO RO brod), Miroslav Tinova (Linijski bojni brod, Victory).

Dokumenti
Ocjenska lista: 
Katalog: 
Photo